Virtuelni razgovor: Uticaj COVID vakcina na onkološke pacijente

Virtuelni razgovor: Uticaj COVID vakcina na onkološke pacijente

U petak su prof. Dr Vladimir Kovčin i prof. Dr Justin Stebbing učestvovali u virtuelnom razgovoru na Zoom-u koji je organizovala Fondacija Flexitarian Society.

Doktor Stebing je svetski poznati onkolog koji je ljubazno prihvatio da govori o efektima COVID 19 vakcina na onkološke pacijente.

Nakod uvodnog pozdrava govornika i zahvaljivanja predstavnicima medija i gostima iz Engleske i Francuske, doktor Kovčin započeo je razgovor pitajući doktora Stebinga o njegovom iskustvu sa vakcinacijom pacijenata sa rakom.

Izjavio je da trenutno ne postoje smernice u njegovoj instituciji za ove slučajeve i pitao je doktora Džastina da li je neophodno odložiti terapiju raka prilikom vakcinacije onkoloških pacijenata.

Doktor Džastin izjavio je da su vakcine bezbedne i efikasne i da tokom hemoterapije, pa čak i kod ljudi sa slabim imunitetom, vakcine treba davati što je pre moguće.

Doktor Stebing je izjavio da: „Smrtnost od COVID-a je do 1/3 ako imate rak“.

Međutim, rekao je da se čini da su vakcine za pacijente sa rakom krvi, hematološkim malignim oboljenjima, malo manje efikasne.

Ipak, vakcine, bez obzira koje, čuvaju pacijente sa rakom i štite ih od hospitalizacije, a podaci pokazuju da se kod pacijenata sa rakom može pojaviti više virusnih varijanti i da ih upravo zato moramo što pre zaštititi.

Dao je primer Čilea, koji je imao jedno od najbržijih i najmasovnijih vakcinacija na svetu, ali virus još nije nadvladan jer vakcine nisu bile toliko efikasne.

Doktor Kovčin podelio je svoje iskustvo sa radom sa pacijentima sa rakom u Srbiji i stekao dragoceni uvid u istraživanja doktora Stebinga.

Doktor Stebing rekao je da se trenutno mere samo antitela i da nemamo način da merimo T ćelije, zbog čega testovi na antitela nisu toliko pouzdani da bi nam pokazali da li smo zaštićeni kada primimo vakcinu.

Zanimljivo pitanje postavio je član odbora Fondacije Flexitarian Society, Frano Lasić, da li je virus veštački ili ne.

Doktor Stebing izjavio je da virus definitivno nije veštački i da je pravo pitanje da li je čuvan u laboratoriji iz koje je "pobegao" . Veoma je teško to dokazati, ali rekao je da je činjenica da je COVID 19 prirodni virus koji se nalazi u slepim miševima.

„Virus koji je stvorio čovek ne bi bio ovako uspešan, jer kao čovek ne možete da se takmičite sa biologijom“.

Dok je govorio o mutacijama, doktor Stebing je zaključio da: „Virus nema želju, nema nameru, nema želje osim da replicira svoj genetski materijal“.

Doktor Kovčin je preporučio da koristimo stručnost doktora Stebinga organizovanjem mesečnih događaja na Zoom-u.

Zaključak je bio da se prate naučne činjenice, jer, kako je rekao doktor Stebing, ono što osećamo i mislimo često se razlikuje od onoga što podaci pokazuju, pa moramo slušati nauku.

U zdravom telu - fleksitarijan

U zdravom telu - fleksitarijan

Šta znači biti fleksitarijanac? Biti fleksitarijanac znači voditi balansiran i zdrav način života zasnovan na pravilnoj ishrani koja…

Pročitaj više
Zagađenost vazduha kao najveći ekološki izazov

Zagađenost vazduha kao najveći ekološki izazov

Rastući globalni problemi su rastući izazovi za svakog od nas Pored mnogih ekoloških problema sa kojima se čovečanstvo suočava,…

Pročitaj više
Obnovljivim izvorima energije do zdravije planete

Obnovljivim izvorima energije do zdravije planete

Obnovljivi izvori energije su šansa za bolju budućnost! O obnovljivim izvorima energije se sve više piše i sve češće…

Pročitaj više
Top