U zdravom telu - fleksitarijan

U zdravom telu - fleksitarijan

Šta znači biti fleksitarijanac?

Biti fleksitarijanac znači voditi balansiran i zdrav način života zasnovan na pravilnoj ishrani koja doprinosi duhovnom i telesnom zdravlju kroz očuvanje i brigu o životnoj sredini. To znači da naše zdravlje ne zavisi samo od načina ishrane i svakodnevnih aktivnosti koje upražnjavamo već, pre svega, od brige koju pokazujemo prema životnoj sredini iz koje crpimo resurse koji su nam neophodni za život i opstanak. Zato biti fleksitarijanac znači istovremeno voditi brigu o vlastitom psihofizičkom zdravlju i zdravlju životne sredine kojoj kao pojedinci i zajednica pripadamo. Ali, da bismo razumeli kako naše zdravlje i način ishrane utiču na životnu sredinu, moramo da pođemo od onoga što čini suštinu fleksitarijanskog načina života.

Environmental responsibility is the secret of the flexitarian way of life

Odgovornost prema životnoj sredini jeste tajna fleksitarijanskog načina života

Da bismo mogli da razumemo i pravilno primenimo fleksitarijanski način života treba da pođemo od sebe samih i okoline kojoj pripadamo. Brojne štetne navike koje smo usvojili još u detinjstvu u velikoj meri su oblikovale način života kakav većina nas danas vodi. Kao posledica ukorenjenih štetnih navika na prvom mestu se javlja opšte pogoršanje zdravstvenog stanja a na drugom sve teži ekološki problemi koji svakodnevno pogađaju planetu. Rast svetske populacije, zagađenost vazduha, kopnenih i vodenih resursa i teško narušena ekološka ravnoteža samo su neki od tih problema. Prekomerno i neracionalno iscrpljivanje prirodnih resursa kao što je krčenje šuma, potrošnja vode ili masovna proizvodnja hrane na bazi mesa i mesnih prerađevina, spadaju među najsloženije globalne i ekološke izazove.

Iako će mnogi reći da kao pojedinci ne mogu ništa da učine to ipak nije tačno! Jer upravo kao pojedinci, menjajući sebe i svoje štetne životne navike, utičemo da i drugi, sledeći naš primer kroz svakodnevnu životnu praksu, korak po korak šire lokalnu i globalnu fleksitarijansku mrežu!

 

To a healthy lifestyle through caring for the environment

Do zdravog načina života kroz brigu o životnoj sredini

Biti fleksitarijanac nije isto što i biti vegetarijanac! Dok vegetarijanski način ishrane podrazumeva potpuno odricanje od određene vrste hrane, kao što je ona na bazi mesa i mesnih proizvoda, dotle fleksitarijanski podrazumeva uravnotežen i balansiran unos svih namirnica koje u sebi sadrže sastojke neophodne za čovekovo zdravlje i njegov organizam. Zato fleksitarijanizam, za razliku od drugih humanističkih pravaca, ima jednu komponentu više, a to je briga o zaštiti i očuvanju životne sredine koja je osnova fleksitarijanske dijete. U njenoj osnovi ne leži odbacivanje bilo koje vrste hrane koja je individualnom organizmu neophodna za njegovo normalno funkcionisanje već niz racionalnih odluka i postupaka kojima se želi uticati na životno okruženje i očuvanje njegovih resursa za sadašnje i buduće generacije. U osnovi fleksitarijanske dijete, zdrava hrana podrazumeva smanjenje udela namirnica životinjskog porekla a povećanje udela namirnica biljnog porekla koje treba da preovlađuju u čovekovoj ishrani. Kroz smanjenje udela namirnica životinjskog porekla istovremeno se utiče na smanjenje negativnih efekata koji deluju na životnu sredinu. Smanjenjem takvih namirnica u našoj ishrani, ujedno smanjujemo udeo štetnih produkata u svom organizmu čime utičemo na poboljšanje opšteg psihofizičkog zdravlja. Na taj način direktno utičemo i na životnu sredinu, doprinoseći smanjenju otpadnih produkata koji nastaju u procesu proizvodnje namirnica životinjskog porekla. Time posledično dolazi do smanjenja količine otpada koji se tom prilikom stvara i koji zagađuje okolinu, a smanjuje se i prekomerna potrošnja vodenih i kopnenih resursa koji se iscrpljuju u procesu veštačke reprodukcije životinjskih vrsta koje se koriste u ishrani, a koje zbog održavanja, prehrane i pogonske proizvodnje mesa i mesnih proizvoda dodatno pogoršavaju narušenu ekološku ravnotežu.

Fleksitarijanska dijeta time se zalaže i za osnovne principe humanosti i jednako pravo svakog bića na život i opstanak.

Flexitarian diet to health and natural balance

Fleksitarijanskom dijetom do zdravlja i prirodnog balansa

Fleksitarijanska dijeta podrazumeva balansiran unos raznovrsnih namirnica biljnog porekla uz postepeno smanjenje količine namirnica životinjskog porekla u svakodnevnoj ishrani. Recepti za fleksitarijanski način ishrane koji su pripremili istaknuti domaći i strani stručnjaci iz te oblasti dostupni su na sajtu Fondacije Fleksitarijan.

U cilju da što većem broju ljudi približimo fleksitarijanizam i fleksitarijanski način života i ishrane, naša nastojanja su usmerena na edukaciju i promovisanje zdravih životnih, prehrambenih i ekoloških navika koje treba da doprinesu zaštiti životne sredine, biljnih i životinjskih vrsta i očuvanju njenih resursa u sadašnjosti i budućnosti.

Izborom fleksitarijanskog načina života i fleksitarijanske dijete koju svakog dana prihvata sve veći broj ljudi širom sveta, opredeljujemo se za lepšu, zdraviju i humaniju životnu sredinu kojoj svi zajedno pripadamo.

Zagađenost vazduha kao najveći ekološki izazov

Zagađenost vazduha kao najveći ekološki izazov

Rastući globalni problemi su rastući izazovi za svakog od nas Pored mnogih ekoloških problema sa kojima se čovečanstvo suočava,…

Pročitaj više
Obnovljivim izvorima energije do zdravije planete

Obnovljivim izvorima energije do zdravije planete

Obnovljivi izvori energije su šansa za bolju budućnost! O obnovljivim izvorima energije se sve više piše i sve češće…

Pročitaj više
Reciklaža – jedan korak bliže do zdravije planete

Reciklaža – jedan korak bliže do zdravije planete

Reciklaža kao svakodnevna životna navika Iako je svako čuo za reciklažu i zna za njen značaj u zaštiti životne sredine, mnogi…

Pročitaj više
Top