Reciklaža – jedan korak bliže do zdravije planete

Reciklaža – jedan korak bliže do zdravije planete

Reciklaža kao svakodnevna životna navika

Iako je svako čuo za reciklažu i zna za njen značaj u zaštiti životne sredine, mnogi zaboravljaju da je primene u svakodnevnom životu. Reciklirati ne znači samo ponovo upotrebiti jedan isti proizvod ili njegove delove već doprineti očuvanju zdrave i zelene okoline.

Da bi se to postiglo, od nas se na prvom mestu očekuje da promenimo svoje životne i radne navike jer jedino na taj način možemo da krenemo putem promena. Ali pre nego što krenemo putem promena moramo znati kako da počnemo. Zato je važno da od posmatrača što pre postanemo učesnici, i da korak po korak, kroz edukaciju, promociju i primenu zdravih životnih navika u svakodnevnoj praksi, doprinesemo napretku zajednice kojoj pripadamo.

Jedan korak bliže do zdravije planete

Sačuvati prirodu znači sačuvati njene resurse!

Svakodnevno smo svedoci nesavesnog postupanja sa životnom sredinom kojoj pripadamo. Na prvom mestu, to se odnosi na povećanje štetnih i otpadnih produkata koji zagađuju čovekovu okolinu i sa kojima se krajnje neodgovorno postupa. Ostavljanje otpadaka na zelenim površinama, šumama i planinama, u rekama i jezerima, morima i okeanima, ugrožava opstanak celokupnog ekosistema. Negativne posledice takvog čovekovog postupanja vidljive su svakoga dana i na svakom koraku. Od zagađenja zelenih površina, vazduha koji udišemo i vode koju pijemo, preko hrane koju unosimo u svoj organizam i biljnih i životinjskih vrsta koje trpe štetne efekte nastale usled našeg neznanja i nesavesnog ponašanja, budućnost čitave planete dovedena je u opasnost.

Zagađenje čovekove okoline svakog trenutka postaje sve veće. Najveći deo otpada koji se može naći na ulicama, parkovima i drugim javnim površinama, zemlja nije u stanju da prirodnim putem razgradi i pretvori u koristan i upotrebljiv sastojak. Plastične kese koje koristimo u supermaketima i druga ambalaža na bazi plastike često se baca van korpi za otpatke, čime se povećava količina komunalnog otpada koji nanosi štetu čovekovoj sredini. Prateća ambalaža za jednokratnu upotrebu, poput limenki ili kutija za hranu na bazi pene ili stiropora, takođe spadaju u otpad koji prirodnim putem ne može biti prerađen. Kada se na to dodaju i druge negativne i štetne navike kojima smo skloni, problemi postaju još veći i složeniji.

Sve ovo i još mnogo toga drugog zahteva od nas da se kao pojedinci i zajednica angažujemo na rešavanju problema sa kojima smo suočeni.

I zato smatramo da je vreme da promenom svojih životnih, radnih i prehrambrenih navika promenimo zajedničku sadašnjost i budućnost koju delimo na planeti!

Zelenim navikama do obnavljanja prirode i životne sredine

Postupati ekološki savesno i odgovorno znači poštovati i pridržavati se zdravih i ekološki motivisanih odluka i postupaka. Načini da se to postigne su brojni, i svako od nas je još u detinjstvu naučen šta treba a šta ne treba da radi kada je u pitanju očuvanje životne sredine. Zato želimo da svakom članu lokalne i globalne zajednice kojoj pripadamo ukažemo na izbore i odluke kojih svako od nas može da se pridržava, čineći malo za sebe ali mnogo za budućnost i opstanak sadašnjih i budućih generacija!

Iz tog razloga, Fondacija Fleksitarijan želi da doprinese sledećem:

  • promeni štetnih životnih, radnih i prehrambrenih navika kod pojedinaca i zajednice kojoj pripadamo kako bismo na taj način podstakli pozitivne promene u očuvanju životne sredine;
  • širenju ekološke svesti koja kod pojedinaca i zajednice treba da razvije pozitivne promene i ekološki motivisane odluke u cilju smanjenja upotrebe teško razgradljivih materijala štetnih po čovekovu okolinu;
  • podsticanju na konkretne akcije u cilju očuvanja i zaštite sredine u svakodnevnoj životnoj i poslovnoj praksi.

Ličnim primerom do pozitivnih promena!

Poziv na promenu bez konkretne akcije koja ne daje pozitivne rezultate, ne može doprineti rešavanju nagomilanih problema. Naš osnovni zadatak je da kroz pružanje konkretne pomoći zajednici kojoj pripadamo, utičemo na njene članove da ličnim primerom šire našu viziju lepše, bolje i zdravije planete.

Svaki naš postupak ima direktan ili indirektan uticaj na mnoge aspekte svakodnevnog života i međuljudskih odnosa, jer svojim ličnim primerom u velikoj meri utičemo na druge i njihovo ponašanje. Ovim putem, Fondacija Fleksitarijan želi da utiče na smanjenje upotrebe teško razgradljivih materijala koji imaju negativne efekte na životnu sredinu, i podstakne zajednicu da u svom svakodnevnom životu koristi ekološki prihvatljive materijale.

Ako svako od nas bude učinio onoliko koliko može, zajedno ćemo učiniti mnogo više!

U zdravom telu - fleksitarijan

U zdravom telu - fleksitarijan

Šta znači biti fleksitarijanac? Biti fleksitarijanac znači voditi balansiran i zdrav način života zasnovan na pravilnoj ishrani koja…

Pročitaj više
Zagađenost vazduha kao najveći ekološki izazov

Zagađenost vazduha kao najveći ekološki izazov

Rastući globalni problemi su rastući izazovi za svakog od nas Pored mnogih ekoloških problema sa kojima se čovečanstvo suočava,…

Pročitaj više
Obnovljivim izvorima energije do zdravije planete

Obnovljivim izvorima energije do zdravije planete

Obnovljivi izvori energije su šansa za bolju budućnost! O obnovljivim izvorima energije se sve više piše i sve češće…

Pročitaj više
Top