Verujemo da je prvi korak ka promenama znati kako početi. Većina nas smatra da kao pojedinci ne možemo mnogo učiniti, ali svako od nas može pomoći jer tako stvaramo bolji svet, čineći onoliko koliko možemo.

Ovaj program ima za cilj da u budućem vremenu pokrene promociju zdrave i održive planete organizovanjem radionica, konferencija i seminara. Iz naše kancelarije u Londonu imamo pristup najboljim svetskim stručnjacima koji će svoja iskustva i saznanja podeliti sa javnošću u Srbiji.

Pored toga, udružićemo se sa sličnim organizacijama iz celog sveta kako bismo učili od njih i primenili stečeno znanje koje bi trebalo da donese pozitivne promene u našem društvu i životnoj sredini. Svesni činjenice da su obrazovanje i znanje oduvek bili glavni pokretači svih pozitivnih promena u jednom okruženju, a naročito njihove uloge i značaja u svetlu krupnih globalnih izazova sa kojima se savremeno društvo danas suočava, naša misija je da kroz edukaciju i promociju osnovnih principa i načela održivog razvoja podstaknemo građane na promene životnih navika koje će malim ali sigurnim koracima omogućiti da se izgradi zdrava i harmonična sredina za buduće generacije.

Da bismo kao pojedinci i društvo u tome uspeli i napredovali na zajedničkom putu ka promenama, moramo konstantno učiti i sticati nova znanja, usvajajući i primenjujući stečeno iskustvo kroz rad i svakodnevnu životnu, profesionalnu i ličnu praksu. Mi verujemo da moć ne leži samo u našem akademskom obrazovanju već i u mudrosti predaka sakupljenoj i prenošenoj kroz generacije, te našoj spremnosti da je na ispravan način upotrebimo za dobrobit zajednice u kojoj živimo, stvaramo i delujemo.

Kroz edukaciju, pre svega samih sebe, a zatim i drugih, naše okruženje postaje ne samo obrazovanije već i plemenitije i humanije mesto za život svih njegovih stanovnika.

Top